Okuma süresi: < 1 dakika

19’uncu yüzyılda askeri sistemlerden esinlenilerek kör bireyler için geliştirilen Braille alfabesi, kullanıcının parmaklarıyla kabartı halindeki noktalara dokunarak yazılanları okumasını sağlıyor. Braille alfabesi her birinde üç nokta içeren iki paralel satırın oluşturduğu altı noktalı ızgara bir yapıda kelimelerin, karakterlerin oluşturulmasına dayanıyor.

Günümüzde özel cetveller ya da makinelerle bu alfabeyi kullanmak mümkünken dijital açıdan sıkıntılar yaşanıyor. Dijital yazıyı braille alfabeye çeviren cihazlar mevcut, ancak bunlar hem oldukça pahalı hem de her seferinde sadece tek satır gösterebiliyorlar. Bu da kitap ya da makale okumak isteyenler için işi oldukça zorlaştırıyor. Öte yandan grafik, tablo gibi bir sayfada gösterilecek verilerin tek satırla gösterilebilmesi imkânsız. Dolayısıyla dijital ortam Braille alfabesi kullanıcıları açısından hâlâ sıkıntılarla dolu.

Bunu farkeden Michigan Üniversitesinden öğretim üyeleri Sile O’Modhrain, Brent Gillespie ve doktora öğrencisi Alexander Russomanno, geliştirdikleri sistemle Braille alfabesiyle yazılmış bir sayfayı gösterebilmeyi umuyorlar. Yeni geliştirilen sistem, ekrandaki kabartılı noktaları iğneli yapıyla oluşturmak yerine tablet benzeri bir ekranda mikro-akışkan ya da küçük miktarlarda likitin/gazın balonumsu kabarcıkları doldurması ve boşaltmasının dikkatli şekilde yönetilmesiyle sağlanıyor.

Braille Dinamik Ekran 2

Daha önce benzeri dokunmatik cihazlar üzerinde çalışılsa da bu çalışma Braille için geliştirildiği duyurulan ilk sistem. Ekip, çalışmanın birkaç yıl içinde ticari olarak piyasaya sürülebilecek hale geleceğini tahmin ediyor. Cihazın kör bireylere yardımcı olmasının yanı sıra başka alanlarda da kullanım alanları bulacağı öngörülüyor.

Kaynak: Popular Science, Michigan Engineering, Mail Online