Vakıf üniversitelerinde neler oluyor?

Üniversiteler tüm bileşenleriyle, emeğin ve bilginin kendini her an yeniden var ettiği mekânlardır. Üniversiteler eskiden beri hep toplumun aklı ve vicdanı olarak görülmüştür. Bu...

İşçiden işçiye uzanan bir dayanışma köprüsü: İşçi Yaşamı ve Hakları Vakfı | İşçi Mahallesi

İşçi Yaşamı ve Hakları Vakfı gönüllüleri ile işçi hakları mücadelesini, vakıf gönüllülerinin çalışmalarını, kazanımlarını ve dayanışmayı konuştuk. İşçi mahallesi ismi ile vakfın yayın organı...

8 Mart’ta kadın işçilerin en güncel talepleri ve cinsiyet temelli eşitsizlikler

Her 8 Mart geldiğinde çevrenizde kadınlar ve erkeklerin gerçekten de eşit olup olamayacağını hala tartışanlar olduğunu görürsünüz. Bilhassa erkeklerin biyolojik, fizyolojik farklılıklar, fıtrat vb....

MAİD (Hizmetçi) ALEX

Kadınları, kurulu patriyarkal düzen içerisinde tahakküm altında tutmanın en başat aracı ve erkek egemenliğinin sürdürülmesinde bildiğimiz en çok kullanılan yöntem psikolojik, ekonomik, fiziksel anlamda...

“Maaşımı Kocamdan Alıyorum!”

Kadın emeğinin değer kaybına uğratılmasına, toplumsal cinsiyet ayrımcılıklarına ve ücret eşitsizliklerine her sektörden onlarca örnekler bulabiliriz. Kadınlar açısından hepsi kahredicidir ve emeğimizin öfkeyle yoğrulduğu...

Saniye Evren

83 doğumlu; Gazi Üniversitesi Felsefe Mezunu; felsefe öğretmeni; Sosyalist feminist.