Günümüzde teknolojinin, şahsi hayatlarımızda özellikle de içimizdeki engelliler için önemli etkileri var. Bilgisayarların, mobiliteden basite muhtelif kullanımlarının etkileri hayrete düşürüyor. Topluma faydasız gözüken insanlar artık abonman, sanatçı ve bilim insanı olabiliyorlar. O kişilerin ürünlere ve hizmetlere ulaşımı ayrıca yaşam şartlarının yükselmesi fazlasıyla geliştirilebilir. Fakat en basit teknolojiye bile sahip olamayanların durumuna ne demeli?

Bu yılki uluslararası gününün teması ise: ‘Sürdürülebilir Gelişim: Teknolojinin Vaadi.’ Teknolojiden yararlanılıp, engelli bireylerin kapsamlı işlemlerle birlikte tam ve eşit katılımı sağlanarak belirli sürdürülebilir gelişimler başarılabilir.

Her birimizin ise dikkatini vermesi gerekeken 3 tema var.

Bunlar;

♦ Engel Kapsayıcı Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri

♦ Felaket Risk Azaltıcıları ve Emniyet Müdahaleleri

♦ Fırsat Veren İş İmkanı Ortamları Yaratmak

Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri, yardımcı teknolojilerin ve bağlantılı faaliyetlerin içerisinde bulunduğu ilk konsept. Afet riskleri ve müdahaleleri, engellilerin, yaşlıların ve diğer bireylerin yüksek ölüm oranlarını gelecekte azaltmak için programlanmalıdır. Yeni erken uyarı sistemleri ve yön bulma uygulamalarının birçoğu az popülasyonlu, özellikle de toplumun düşük teknoloji seviyesine sahip olduğu bilinen bölgelerinde binlerce hayat kurtarabilir.

Üçüncü konsept ise, hepimizin de yardım edebileceği iş ortamıdır. BM İnsan Hakları Bildirgesi ise her daim ‘evrenseldir.’ Olumsuz işveren davranışları ise, iş yerine erişilebilirliğin eksikliğinden veya işverenin ayırımcılık yapma eğilimleri göstermesinden kaynaklanabilir. Çoğu iş yerinde, açıklık, erişilebilirlik ve kapsayıcı olma hükümet desteği ve teşvikleriyle garanti altına alınmalıdır; aksi takdirde hepimiz bir milyar engelli insanın zeka, yetenek ve tecrübe katkısını kaybetmiş oluruz. Her şeyden önemlisi bugün, sosyal, ekonomik ve tutumsal engellerimizden tamamıyla  kurtulmalıyız.