Okuma süresi: 2 dakika

Yeni bir çalışmada London, Ontario’daki (Kanada) bilim insanları erken yaşta marihuana kullanımının anormal beyin fonksiyonları ve daha düşük IQ ile sonuçlanabileceğini keşfettiler.

Marihuana, dünyada en yaygın kullanılan yasa dışı madde. Daha önceki çalışmalar; sık sık marihuana kullananların, özellikle de genç yaşta başlayanların, depresyon, bipolar bozukluk ve şizofreni de dâhil olmak üzere psikiyatrik rahatsızlıklara ve bilişsel bozukluklara sahip olma riskinin daha yüksek olduğunu belirtiyor.

Lawson Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nde bilim insanı ve Schulich Tıp & Diş Hekimliği Fakültesi’ndeki Dr. Joseph Rea Duygudurum Bozuklukları Birimi Başkanı, Kanadalı Dr. Elizabeth Osuch, hem duygudurum ve anksiyete bozuklukları hem de marihuananın etkileri hakkında yapılan çalışmalara başkanlık ediyor.

Aynı zamanda London Sağlık Bilimleri Merkezi’nde İlk Episod Duygudurum ve Anksiyete Programı (FEMAP) Tıp Direktörü de olan Dr. Osuch “Programımızdaki birçok genç ciddi ölçüde marihuana kullanıyor ve geçmiş araştırmalara rağmen, bu madde onların psikolojik durumlarını ilerletiyor, çünkü marihuana geçici olarak daha iyi hissettiriyor. Bu yüzden marihuana ve depresyonun psikiyatrik semptomlar, beyin fonksiyonları ve bilişsel fonksiyonlar üzerindeki etkilerini araştırmaya karar verdik” dedi.

Dr. Osuch ve ekibi gençleri, marihuana kullanıcısı olmayıp depresyon yaşayanlar; sık sık marihuana kullanıp depresyon yaşayanlar; sık sık marihuana kullanıp depresyonda olmayanlar ve marihuana kullanmayan sağlıklı bireyler olarak dört gruba ayırdı. Ayrıca katılımcılar daha sonra marihuanaya 17 yaşından önce başlayan gençler ve daha sonra başlayan ya da hiç başlamayan gençler olarak ayrıldı.

Katılımcılar beyin taramasının yanı sıra psikiyatrik, bilişsel ve IQ testlerinden geçti. Araştırma, marihuana kullanımının depresif semptomları ilerlettiğine dair bir kanıt bulamadı; depresyon yaşayan marihuana kullanıcıları ve depresyon yaşayan ancak marihuana kullanmayanların psikiyatrik semptomları arasında hiçbir fark yoktu. Ayrıca sonuçlar dört grubun da ödül işleme ve motor kontrolü ile ilgili beyin bölgelerindeki fonksiyonların farklılıklarını gösterdi.

Marihuana kullanımı depresyonun sebep olduğu beyin fonksiyonu eksikliklerini düzeltmiyor hatta bazı bölgelerde bu eksiklikleri daha da kötü hale getiriyor.

Erken yaşta marihuana kullanımı beyin fonksiyonlarının bozulmasına yol açarak IQ seviyesini düşürüyorGenç yaştan beri marihuana kullanan katılımcıların mekânsal görüş işlemeleri, hafıza, özgönderimsel (kendi kendine referans eden) ve ödül işleme bölgeleriyle bağlantılı beyin fonksiyonlarında fazlasıyla bozulmalar mevcut. Çalışma aynı zamanda erken yaşta marihuana kullanımının düşük IQ seviyesiyle ilişkili olduğunu da tespit etti.

Dr. Osuch “Bu bulgular, marihuana kullanımının beyin anomalilerini ya da depresyon semptomlarını düzeltmediğini gösteriyor ve erken yaştan itibaren marihuana kullanımı yalnızca beyin fonksiyonlarında değil aynı zamanda IQ üzerinde de anormal bir etki yaratabilir.” dedi.

Dr. Osuch ve Western Üniversitesi Robarts Araştırma Enstitüsü’ndeki çalışma arkadaşları, marihuana kullanımı ve depresyon arasında genetik bir rol olduğunu belirten geçmiş bir çalışmayla birlikte, katılımcılara genetik test uyguladılar. Beyin kaynaklı nörotrofik faktör (BDNF) üreten genin belirli bir gen varyasyonunun erken yaştan itibaren marihuana kullanan gençlerde büyük bir oranda bulunduğunu keşfettiler. BDNF diğer süreçler arasında beyin gelişimi ve hafızayla ilgilidir.

Dr. Osuch “Bu, gençleri erken yaşta marihuana kullanmaya iten şeyin bu genetik varyasyon olduğunu ileri süren bir bulgudur” dedi. Ancak Dr. Osuch bu çalışmanın az sayıda katılımcıyla gerçekleştirildiğini belirtiyor. Bu yüzden bu genetik sonuçlar kesin değildir ve daha fazla katılımcıyla yürütülecek daha geniş kapsamlı bir çalışmayla kanıtlanması gerekmektedir.

Kaynak: Science Daily