Okuma süresi: 2 dakika

Enerji Bakanlığı, Ulusal Enerji Verimliliği Strateji Planı hazırladı. Eğer taslak olduğu gibi kabul görürse, iki yeni vergi daha ödenecek ve bununla çevre temizliği (!) açısından bir adım atılmış olacak. İlk vergi tüm elektrik tüketicilerinden alınacak “elektrik vergisi”, diğeri ise sanayi ve ticaret abonelerinin elektrik ve doğalgaz tüketimlerinden alınması planlanan “iklim değişikliği” vergisi. 

Habertürk Gazetesi’nde yer alan Seçkin Ürey’in hazırladığı habere göre, mevzu bahis iki vergiden 2017 yılına kadar mevcut dolar kuru paralelinde toplam 5,2 milyar lira toplanmış olacak. Peki, bu vergiler karbon salımını azaltıp iklim değişikliğini mi yavaşlatacak, yoksa çevreyi kirletmeye mi engel olacak? Acaba vergi getirerek zaten zor geçinen insanları sıkıntıya sokmak mı çözüm, yoksa iklim değişikliğinin boyutlarını büyüten kurum, kuruluş ve materyaller ile ilgili çalışmalar yapmak mıdır? 

Elektrik Faturası 1

Elektrik vergisi kapsamında her konuttan kullanılan megavatt başına 3 dolar, ticari ve sanayi abonelerinde 1,5 dolar alınacak. Türkiye’de konut abonelerinin yıllık tüketimi ortalama 1,5 MW. Taslağa göre toplanacak vergiler bir fonda birikecek ve bu paralar enerji verimliliği ile ilgili projelere teşvik amaçlı kullanılacak. Ne konularda teşvik sağlanacağı açıkça belirtilmeyen taslaktan anlaşıldığı üzere, vergiler birikip yatırımcıların elektrik faturalarında yüzde 20 gibi bir miktarı ödeyecek. Yani vergi, halka, karbon salımının düşürülmesi veya çevrenin temizlenmesi konularında bir dönüş yapmayacak. 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Elektrik Kaynak Etüdü Genel Müdürlüğü ve Kalkınma İdaresi diye bir kurum yokken, bu kurumun ikincil mevzuatta bir tadil tasarısı hazırladığı belirtiyor” ifadelerini kullanarak, taslakta “olmayan” kurumların isminin kullanıldığı ve bazı verilerin yanlış olduğu belirtildi. 

İklim Değişikliği 1

Hazırlanan taslakta bir mantık hatası olduğu kesin. Adına vergi denilen ve halktan alınan paraların halka geri döneceği iddia edilen uygulamadan halkın büyük çoğunluğu memnun değil, çünkü geri dönüş bahsi geçtiği gibi olmuyor ne yazık ki. Ekolojiye destek amacı ile karbon salımı yapan ve çevreyi kirleten uygulamalara bir caydırıcı ceza sistemi ile sürdürülebilir teknolojilerin desteklenmesini sağlayacak plan insanlardan mecburi para almaktan daha faydalı olacaktır. Bakalım tasarı olduğu gibi kabul edilecek mi? Bakarsınız, birileri yetkilileri nazikçe uyararak gelişime katkı sağlar, belli mi olur…